รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมหน้าต่างห้องประชุม 214 และห้องประชุม 230 อาคาร สมอ. ดาวน์โหลด