รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น จำนวน ๒ รายการ (กส.) ดาวน์โหลด
1326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Designjet Z5400 และ CanonPixma IX7000 จำนวน 11 รายการ (กส.) ดาวน์โหลด