รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลั๊กไฟ จำนวน ๕ อัน (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๔ ถัง (กป.) ดาวน์โหลด
1348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกบิดประตู จำนวน ๑ ชุด (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายอะคริลิค จำนวน ๓ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ (กบก./สล.) ดาวน์โหลด