รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ (กอ.) ดาวน์โหลด
1352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กม.) ดาวน์โหลด
1353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๗ ถัง (กส.) ดาวน์โหลด