รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 24 ถัง (กต.3) ดาวน์โหลด
1356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 40 ถัง (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอะคริลิคพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (กก.) ดาวน์โหลด