รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเม้าส์ จำนวน ๒ ตัว (สก.) ดาวน์โหลด
1367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ (กม.) ดาวน์โหลด