รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โต๊ะประชุมภายในห้องประชุมชั้น 4 สมอ. ดาวน์โหลด