รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ TONER HP รุ่น CF287X จำนวน ๒ อัน (กก.) ดาวน์โหลด
1386 ประกาศผู้ชนะการจ้างหน่วยงานภายนอกถ่ายเอกสาร (กก.) ดาวน์โหลด