รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กบค.สล.) ดาวน์โหลด
1391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน ๗ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1392 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกบิดประตู จำนว ๑ ชุด (ประตูหนีไฟทิศใต้)(กกพ.สล.) ดาวน์โหลด