รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอ จำนวน 1 เรื่อง (กส) ดาวน์โหลด
1407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Designjet ๕๔๐๐ (กส) ดาวน์โหลด