รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างท่อตัน (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๒๑ ดวง (กบก.สล.) ดาวน์โหลด