รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำ กกค.สล. หมายเลข สมอ.6/495/51 และ สมอ.6/471/51 ดาวน์โหลด