รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก (ห้องทำงาน รมอ. ชั้น 5) จำนวน 4 ตู้ ดาวน์โหลด