รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมสัมมนา (กส.) ดาวน์โหลด
1421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ (กกพ./สล.) ดาวน์โหลด
1422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งพัสดุ (เอกสารการสัมมนาฯ) (กส.) ดาวน์โหลด
1423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๑๘.๙๐ ลิตร (กบก.สล.) ดาวน์โหลด