รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทาสีจราจรบริเวณพื้นที่รอบอาคาร สมอ. และบริเวณลานจอดรถยนต์ สมอ. ดาวน์โหลด