รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กบค.สล.) ดาวน์โหลด
1438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ดาวน์โหลด
1439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกบิดประตู จำนวน ๑ ชุด (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓๘ ถัง (กส.) ดาวน์โหลด
1442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กม.) ดาวน์โหลด
1443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 36 ถัง (กต.3) ดาวน์โหลด
1444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๕๒ ถัง (กก.) ดาวน์โหลด