รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม (กก.) ดาวน์โหลด
1455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน (กต.3) ดาวน์โหลด
1456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน (กต.1) ดาวน์โหลด
1457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม (กก.) ดาวน์โหลด