รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Internal HDD Disk จำนวน ๑ ตัว (กต.2) ดาวน์โหลด
1459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ (กอ.) ดาวน์โหลด
1460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ (กอ.) ดาวน์โหลด