รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม (กก.) ดาวน์โหลด
1463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษการ์ดขาว 150 แกรม (กค.) ดาวน์โหลด