รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 6,414 แผ่น (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด