รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1468 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแยกสีทำเพลท (กส.) ดาวน์โหลด
1469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (กต.1) ดาวน์โหลด
1470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 150 ใบ (กอ.) ดาวน์โหลด
1471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาล จำนวน 500 กล่อง (กค.) ดาวน์โหลด