รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สก.) ดาวน์โหลด
1490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการ สมอ. สัญจร (กต.3) ดาวน์โหลด
1491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ (สก.) ดาวน์โหลด
1492 ประกาศผู้ชนะกาเรสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กกพ./สล.) ดาวน์โหลด
1493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกบิดประตู จำนวน ๑ ชุด (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด