รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๙ ถัง (ศส.) ดาวน์โหลด
1497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๓ ถัง (กย.) ดาวน์โหลด