รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 14 อัน (กป.) ดาวน์โหลด
1504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๒ ดวง (กค.) ดาวน์โหลด
1505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด