รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึกงานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารศูนย์ทดสอบยานยนต์ฯ ดาวน์โหลด