รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กป.) ดาวน์โหลด
1520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กอ.) ดาวน์โหลด
1521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (กบก. สล.) ดาวน์โหลด