รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำและห้องทำงาน ลมอ. ชั้น 2 อาคาร สมอ. ดาวน์โหลด