รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร สก. หมายเลข สมอ.541/4 ดาวน์โหลด
1565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กอ หมายเลข สมอ.6/574/53 ดาวน์โหลด
1566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กช. หมายเลข สมอ.6/540 สมอ.6/415 และ สมอ.6/596 ดาวน์โหลด