รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำใบรับรอง จำนวน ๓๐๐ ใบ (สก.) ดาวน์โหลด
1569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กช.) ดาวน์โหลด
1570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อตรวจติดตาม จำนวน ๔ รายการ (กช.) ดาวน์โหลด