รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (กกค.สล.) ดาวน์โหลด
1576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ศส.) ดาวน์โหลด
1577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) ดาวน์โหลด
1578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) ดาวน์โหลด