รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ ดาวน์โหลด
1586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 3 รายการ (กช.) ดาวน์โหลด