รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหน่วยงานภายนอกถ่ายเอกสาร (กก.) ดาวน์โหลด
1590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 36 ถัง (ศส.) ดาวน์โหลด
1591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (กม.) ดาวน์โหลด
1592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กม.) ดาวน์โหลด