รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
174 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง พร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน8คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลด
175 เอกสารประกวดราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง พร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน8คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลด
176 TOR ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง พร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน8คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลด
178 ราคากลางประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง พร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน8คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลด