รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ DRUM SAMSUNG MLT-R309/SEE (กต.3) ดาวน์โหลด
1627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กก.) ดาวน์โหลด
1628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่รางวัล (กส.) ดาวน์โหลด