รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างใหญ่เครื่องปรับอากาศประจำอาคาร สมอ. จำนวน 208 เครื่อง ดาวน์โหลด