รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาศชำระ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1646 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กบค.สล.) ดาวน์โหลด