รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กอ.) ดาวน์โหลด
1650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กค.) ดาวน์โหลด
1651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซองสีน้ำตาลขยายข้างขนาดใหญ่ พร้อมพิมพ์ จำนวน 2,000 ซอง (สก.) ดาวน์โหลด
1652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเติมเครื่องพิมพ์สี Fuji Xerox (สก.) ดาวน์โหลด
1653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารสัญญาจ้างก่อสร้าง (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กค.) ดาวน์โหลด