รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมดูดอากาศ กต.3 หมายเลข สมอ.7/236-47 และ สมอ.7/ว.3/50 ดาวน์โหลด