รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๒ อัน (กวท.สล.) ดาวน์โหลด
1660 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด