รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ชุด (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ (กย. ดาวน์โหลด