รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหน่วยงานภายนอกถ่ายเอกสาร (กก.) 7,167 แผ่น ดาวน์โหลด
1667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหน่วยงานภายนอกถ่ายเอกสาร (กก.) 547 แผ่น ดาวน์โหลด
1668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารการประชุม (กป.) ดาวน์โหลด
1669 ประกาศผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ (กย.) ดาวน์โหลด