รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (ศส.) ดาวน์โหลด
1672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องกระดาษลูกฟูกน้ำตาล (กก.กวป.) ดาวน์โหลด