รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 40 ชุด (กอ.) ดาวน์โหลด
1675 ประกาศผู้ชระการเสนอราคาจ้างทำตรายางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด