รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแนบสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ ชุด (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด