รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 61 ถัง (กก.) ดาวน์โหลด
1680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 43 ถัง (กส.) ดาวน์โหลด