รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมเดินสายสัญญาณ (เครื่องโปรเจคเตอร์ประจำห้องประชุม 300/1 สก.) ดาวน์โหลด