รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (กม.) ดาวน์โหลด
1686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (กป.) ดาวน์โหลด
1687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูปองไว้ชำระค่าน้ำดื่ม (กช.) ดาวน์โหลด