รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (กย.) ดาวน์โหลด
1691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (กต.3) ดาวน์โหลด