รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (กค) ดาวน์โหลด
1703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (สก.) ดาวน์โหลด