รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ศส.) ดาวน์โหลด
1739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กย.) ดาวน์โหลด